Kancelaria Adwokacka zajmuje się świadczeniem usług prawnych w sprawach z zakresu:

 • prawa karnego (w tym prawa wykroczeń),
 • prawa cywilnego,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa gospodarczego.

Udzielana pomoc prawna obejmuje w szczególności:

 • reprezentowanie stron w postępowaniu przed wszystkimi sądami i urzędami,
 • sporządzanie pism procesowych, w tym środków zaskarżenia np. apelacje, zażalenia,
  odwołania,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie umów,
 • udzielanie porad prawnych.